Inlägg

Jesper Arin: Photo: Magnus Aronsson

Repetition i Skåne

Dagens övningsrum för Beethoven i Stalingrad var belägen i Höganäs utanför Helsingborg. Vi börjar nu att närma oss slutrepetitionerna inför Sverigepremiären som går av stapeln fredagen den 7 september på Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm. Även om det mesta är sig likt från den engelska versionen så har det blivit vissa mindre justeringar. Vi försöker att utveckla och tänka lite annorlunda men den större bearbetningen som vi hade som förslag strök vi dock igen.

Det är intressant hur man förkastar och försöker på nytt men ändå ibland återvänder dit man en gång redan varit. Förhoppningsvis ser man dock den nygamla platsen i ett litet annat sken. Vårt mål är att hela tiden hitta andra vägar i såväl texten som musiken under resans gång och på så vis fördjupa berättelsen.

Repetition av Beethoven i Stalingrad