Jesper Arin / Photo: Magnus Aronsson

Utbudsdag i Västerås

Idag framfördes ett utdrag ur Ondskan på Riksteaterns utbudsdagen i Västerås för framförallt Teaterföreningar och kultursamordnare i Mellansverige. För ovanlighetens skull vid dessa dagar gavs det två tillfällen att presentera föreställningen, vilket var bra. Resultatet ges visserligen först i höst eller kanske rent av nästa vår men det är alltid väldigt roligt att möta kollegor och arrangörer runt om i landet.
Dessa eldsjälar i olika föreningar som bär upp kulturen långt utanför storstadsområdena och det som slentrianmässigt brukar betraktas som våra kulturella centrumen är imponerande och verkligen värda att lyftas fram. Utom de som många gånger lägger ner många timmar på ett rent ideellt engagemang vore vi professionella aktörer utan de flesta arenor att visa våra verk på.
Så stort tack till er!