Konsert till minne av Förintelsen

Torsdagen den 27 januari hölls en ceremoni i Sofia kyrkan i Jönköping till minne av Förintelsen. I konserten blandades musik som framförallt är sprungna ur judiska och romska rötter med texter som beskriver olika människors öden före, under och efter Förintelsen. 

Vittnesmålen som vi valde att använda oss av kommer från olika genrer; poesi, prosa och dramatik men med en vilja att visa hur historien hänger samman. En central tanke i urvalet var att lyfta fram hur själva Förintelselägren inte kan ses utan något före eller efter utan att det som tilläts ske uppstod ur en kontext som vi är färgade av än i vår egen samtid. Vi vill förmedla vilka oerhörda effekter den människosyn som tilläts växa sig stark under 1930 och 40-talet fick på de personliga planet för de utsatta och deras efterlevande men även för vårt samhälle i stort än idag.

Risken med en sådan här minnesceremoni kan bli att vi förminskar eller förbiser vissa grupper eller att vi använder det som skedde som en väg bort från våra egna samtidsproblem. Vi kan också hänfalla till att det hände ”då” och att det utfördes av ”dem”. I den här konserten har vi försökt förmedla tankar och känslor som formulerats av människor som drabbats av en oerhört grym regims styre samtidigt som det var vårt mål att vända blicken mot oss själva för att vi som individer ska ta vårt ansvar för att forma ett inkluderande och humanistiskt samhälle här och nu.

Medverkande:
Nina Åkerblom Nielsen (Piano och Sång)
Erik Ottosson (Bas)
Julia Sandwall (Fiol och Viola)
Ebba Sandwall (Sång)
Jesper Arin (Recitation)

Vanja Godée & Jesper Arin / De trasiga superhjältarnas bok / Photo: Peter Lloyd

Höstens föreställningar

Om föreställningar hösten 2022

Jesper Arin. Photo: Magnus Aronsson

Ondskan i Jönköping

Jesper Arin, Jakten på en mördare SVT Drama

Jakten på en mördare

Ljus i Sofia kyrkan

Konsert till minne av Förintelsen